Utplantering

All utplantering av levande fisk till exempelvis sportfiskeklubbar sköts numera av Umgransele fisk AB.