/ Styrelse


Så här ser vi ut som sitter i Umlax styrelse. Flera av oss har varit med länge, vilket är bra. Ett par av oss har kommit in på senare år med nya synvinklar och krafter, vilket är minst lika bra.

Josef Nygren
Ordinarie ledamot och ägare
Anna-Carin Jonsson
Ordinarie ledamot och styrelse ordförande
Tarald Sivertsen
Ordinarie ledamot
Emanuel Nygren
Styrelse suppleant​​​