Anläggningar

Sex anläggningar i Lappland


Alla våra anläggningar hittar man i svenska Lappland, i det som brukar kallas Europas sista vildmark. Här finns några av världens renaste vatten som dessutom behöver den näring som en fiskodling ger. Huvudkontoret med ledning, produktionsplanering, ekonomi och marknad ligger i Lycksele.

Vi är som rödingen. Vi lever i en kall miljö och mår bra där.

Sättfiskanläggingar

​​​​​​​

Sättfiskanlägging i Vilhelmina

På anläggningen odlas både den lappländska fjällrödingen och regnbåge. Först kramas honorna på ägg och hanarna på mjölke. Efter befruktning kläcks ägg med yngel. Ynglen matas och får växa till en viss storlek innan de planteras ut i odlingarna. Här jobbar fyra personer.

Sättfiskanläggning i Arjeplog

På anläggningen odlas både den Lappländska fjällrödingen och regnbåge. Först kramas honorna på ägg och hanarna på mjölke. Efter befruktning kläcks ägg med yngel. Ynglen matas och får växa till en viss storlek innan de planteras ut i odlingarna. Här jobbar fem personer.

Sättfiskanläggning i Lockne

​​​​​​​På anläggningen odlas både fjällröding och regnbåge. Först kramas honorna på ägg och hanarna på mjölke. Den rom som inte ska säljas vidare befruktas och bildar yngel. Ynglen matas och får växa till en viss storlek innan de planteras ut i odlingarna. 

Här odlar vi fisk

​​​​​​​

Kassodling i Malgomaj​​​​​​​

I den stora fjällsjön Malgomaj i Vilhelmina kommun odlar vi sedan 2008 det mesta av vår Lappländska fjällröding. Odlingen ligger 1,5 km ut i sjön som är 70 km lång och 100 m djup där den är som djupast. Kallt och extremt rent fjällvatten ger mycket goda odlingsförhållanden. Här jobbar fem till åtta personer.

Kassodling i Slussfors

I byn Slussfors odlar vi Lappländsk fjällröding sedan 2002. Odlingen är landansluten så den är lättare att komma åt när isen gör det svårt att skörda i Malgomaj. Kassarna ligger i övre delen av Umeälven på väg mot Tärnafjällen. Här jobbar oftast två personer.

Här förädlar vi fisk


Förädlingsanläggning i Vilhelmina

Stora delar av året är ungefär tio personer sysselsatta med att rensa, filéa och förpacka vår fina fisk i Vilhelmina. Fisken transporteras sedan i kylda lastbilar till våra kunder runtom i världen.