Policy

Policy

Umlax ska med kunden i fokus producera och förädla fisk av hög kvalitet enligt marknadens förväntningar. Produktionen ska vara säker, långsiktig och hållbar avseende livsmedelshantering, miljö, personal och ekonomi samt följa gällande lagstiftning inom respektive område. Ledningssystem, kundkommunikation och externa kontroller är verktyg i vårt förbättringsarbete.
Umlax AB
Storgatan 28
921 31 Lycksele

Tel 0950-171 00
order(a)umlax.se