Forskning

Ny forskning i fiskens tjänst

Vi har alltid varit intresserade av forskning och teknik, och är med i olika projekt som rör fiskodling och vattenbruk. Till exempel deltar vi aktivt i avelsprojekt för fjällröding. Just nu är vi också med i utvecklingen av semislutna system, där man använder delvis slutna kassar för att samla upp överskott av näring i framtidens fiskodlingar. Den nya produktionsmetoden ska förhoppningsvis hindra eventuellt överskott av näringsämnen från att hamna i våra vattendrag. 
 ​​​​​​​
Till höger hittar du annat läsvärt kring fiskodling.