Detta har hänt

Fortsatt miljötillstånd
Umlax AB har i dag fått fortsatt miljötillstånd i sjön Malgomaj!

Nu har Miljööverdomstolen satt ner foten och avisat överklagan. Det innebär att MPD:s beslut står fast att Umlax AB´s sätt att odla fisk i Malgomaj är bästa tillgängliga teknik (BAT).

Läs mer i pressmeddelandet nedan

Grillad röding med sås på blåmussla, citrontimjanolja och fjällrödingrom

Ny fjällrödingrom för exklusiv skara

Nu finns en ny fjällrödingrom från Lappland. Den heter Gry. Fjällrödingarnas jungfrurom är vackert gyllene och aningen transparent. Nu när vi på nytt har tagit fram jungfrurom från våra odlingar i Malgomaj och Hornavan blev det en exklusiv skörd. Fem kilo har varsamt kramats fram innan de unga fjällrödingarna fått simma vidare. I år kommer rommen enbart att njutas i skydd av tre Michelinstjärnor.
 
Romkornen har kommit till i det kalla, syrerika vattnet i de lappländska sjöarna  Malgomaj och Hornavan. Här, i det som kallas Europas sista vildmark, finns några av våra fjällrödingsodlingar. Det är jungfrurommen, fiskens allra första rom, som med varsam hand har kramats ur de unga rödingarna. Efter kramningen låter man fisken simma vidare i det svala vattnet.
– I år blev det bara 5 kg rom. Så är det, man kan inte bestämma över naturen, säger Josef Nygren som är vd och grundare. Namnet anspelar på alltings början – ägget som är början på livet, och den nya dagen som vaknar när solen tar sig över fjället.
 
All rom behöver saltas, och salthalten är avgörande för upplevelsen av både smak och textur. För att den lilla – men ack så värdefulla – skörden skulle bli perfekt tog vi hjälp av Lars Brennwald som till vardags är kock på restaurang Frantzén.
– Som kock vill man hellre tillsätta salt efteråt än att behöva kompensera för en salt rom. Därför har vi hållit nere salthalten till 3 %, vilket är lägre än vanligt. Det speciella med en fjällrödingrom som Gry är texturen, som hänger ihop med kramningen. Kramad rom blir torrare och hänger inte ihop på samma sätt som när man har hanterat hela romsäcken.

Fjällrödingrommens milda och friska smak påminner om forell- och regnbågsrom. Men det är lätt att känna igen Gry på att romkornen både är mindre och har en annan färg.
– Det är roligt med den gyllene färgen. Den är också genomsläpplig, man får ta hänsyn till det när man väljer tillbehör, säger Lars Brennwald och visar några exempel på hur han tycker att man ska njuta av de fina kornen. Som de är, till en tartar på röding, eller till grillad röding med sås på blåmussla och citrontimjanolja.

I år kommer hela skörden av fjällrödingrommen Gry att finnas hos restaurang Frantzén. Men när det är dags för nästa kramning, hösten 2020, tror vi att fler ska kunna få chansen att prova en ny skörd av jungfrurom.


Umlax AB ansöker om företagsrekonstruktion


Covid-19 blev droppen

Umlax AB bedriver sedan 1987 fiskodling med förädling och försäljning av fisk. Rörelsen är inriktad framförallt mot fjällröding, där bolaget etablerat en marknadsledande position i Sverige. Umlax AB bedriver genom sina anläggningar i Vilhelmina, Lövnäs, Arjeplog och Slussfors verksamhet genom hela produktionskedjan från avelsfisk och rom till leveransklara fiskprodukter. Bolaget sysselsätter för närvarande 35 anställda samt extra personal.
Umlax AB har sedan några år tillbaka haft produktionsstörningar, som bolaget emellertid efter ett noggrant och systematiskt arbete kommit till rätta med under 2019/2020. Under våren 2020 kom emellertid utbrottet av Corona-pandemin att få negativa konsekvenser på bolagets marknader. En betydande del av Umlax AB:s försäljning sker mot restaurang-/konferensbranschen, som har minskat sina inköp av fisk under pandemin.
- De ekonomiska konsekvenser som Corona-pandemin haft på Umlax AB:s ekonomiska situation har inneburit behov av likviditetsförstärkning, berättar Josef Nygren som är ägare av Umlax AB och bolagets VD. Vi har sökt olika lösningar utan framgång. Våra försök att få ökade krediter eller andra former av tillskott har försvårats av att det miljötillstånd avseende fiskodlingen i Lövnäs, som bolaget beviljades förlängning av i beslut i december 2018 av Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Västerbotten, fortfarande inte vunnit laga kraft på grund av ett överklagande.
 
                                                                       
- Genom företagsrekonstruktionen kommer vi kunna driva verksamheten vidare under ordnade former och trygga betalning till alla leverantörer som gör fortsatta leveranser av foder och andra förnödenheter, fortsätter Josef Nygren.
Josef Nygren ser inte att det i nuläget finns behov av att minska på personalstyrkan i Umlax AB.
- Vi har en personal som gör ett fantastiskt arbete. Genom deras engagemang har vi goda förutsättningar för en fortsatt verksamhet med produktion och leveranser av fjällröding med bästa kvalitet, säger Josef Nygren.
- Trots företagsrekonstruktionen ser vi positivt på framtiden. Sommaren 2020 som för oss människor betraktas som dålig är en fantastisk sommar för våra fiskar. De äter, växer och mår gott just nu. Men maten kostar pengar och behöver finansieras.
Detta sammantaget gör att Umlax AB får en nystart och blir ett stabilare företag,  både som arbetsgivare och som leverantör av den fantastiska fjällröding som företaget producerar i Svenska Lappland och som konsumeras i Sverige och övriga Europa.
För ytterligare information:
- Josef Nygren, VD Umlax AB, tel 070-677 81 10
- Anna-Carin Jonsson, styrelseordförande Umlax AB, tel 070-606 04 62
- Anders Bergman, Ackordscentralen, 070-557 16 24 (rekonstruktör)  

Umlax AB
Storgatan 28
921 31 Lycksele

0950-171 00
order@umlax.se