Levande och sättfisk

Umlax AB har slutat med levandefisk försäljning

Vi har slutat med levandefisk försäljning – gå istället till www.umgranselefisk.se

En viktig del för Umlax AB allt sedan starten 1987 har varit att producera och leverera levande fisk i norra Sverige. Vi har försökt leverera fin fisk till alla kunder, tillfällen och årstider, något som medfört stora utmaningar och som vi oftast, om än inte alltid, lyckats med. En stor del i att vi lyckats hålla igång verksamheten och även utveckla den är våra trogna kunder, som återkommit till oss säsong efter säsong, även de sista åren när vi haft vissa leveransproblem till följd av både sabotage och sjukdom. Ett stort tack till er!

För två år sedan tog Umlax AB ett beslut om att fokusera sin verksamhet enbart på Röding som matfisk och vi har därför lagt all kraft på att utveckla den delen. Till följd av detta beslutades att avyttra fiskodlingen i Umgransele och försäljningen genomfördes vid årsskiftet 2017/2018. Detta efter att odlingen tömts och sanerats under hösten 2017.

Ett nystartat bolag, Umgransele Fisk AB tar inför säsongen 2018 över verksamheten. Mer om Umgransele Fisk AB och vad de kan erbjuda inför den kommande säsongen kan ni på www.umgranselefisk.se eller mobil: 073-072 67 22

Umlax AB tackar återigen alla kunder för ett långt förtroendefullt samarbete under dessa år och önskar det nya bolaget lycka till!

Anna-Carin Jonsson

VD  Umlax AB