Fisk för utplantering

Anläggningar

Alla våra anläggningar finns i Svenska lappland, i vad som brukar kallas Europas sista vildmark. De vattendrag som finns här är ett av världens absolut renast vatten. 

Malgomaj

I den stora sjön Malgomaj i Vilhelmina kommun odlar vi sedan 2008 både Regnbåge och Fjällröding. Odlingen ligger 1,5 km ut i sjön som är 70 km lång och 100 m djup på de djupaste ställena. Kallt och extremt rent fjällvatten som gör våra odlingsförhållanden mycket goda. Denna arbetsplats sysselsätter 5-10 personer.

Slussfors

I byn Slussfors odlar vi Fjällröding sedan 2002. Odlingen är landansluten så den har bra tillgänglighet och är ett prefekt komplement till Malgomaj när isen försvårar för skörd där. Odlingen ligger i övre delen av Umeälven på väg mot Tärnafjällen. Denna arbetsplats sysselsätter ca 3 personer.

 

Sättfiskanlägging i Vilhelmina

På denna anläggning arbetar 4 personer som beroende på årstid kramar honorna på ägg och hanarna på mjölke och befruktar och kläcker ägg med yngel. Dessa yngel matas och får växa till en viss storlek innan de utplanteras till odlingarna. På denna anläggning finns både Fjällröding och Regnbåge. Denna arbetsplats sysselsätter 4 personer.

Sättfiskanläggning i Arjeplog

På denna anläggning arbetar 2 personer med samma sak som sättfiskanläggningen i Vilhelmina men här finns även fiskearten Öring.

Förädlingsanläggning

Denna anläggning finns i Vilhelmina och sysselsätter flest personal stora delar av året. Oftast är 10 personer sysselsatta med att rensa, filéea och förpacka vår fina fisk, som med kylda lastbilar transporteras till våra kunder.

Huvudkontoret

Finns i Lycksele och där sitter VD, produktion, ekonomi och marknad.

Umlax AB har slutat med levandefisk försäljning

Vi har slutat med levandefisk försäljning – gå istället till www.umgranselefisk.se En viktig del för Umlax AB allt sedan starten 1987 har varit att producera och leverera levande fisk i norra Sverige. Vi har försökt leverera fin fisk till alla […]

Läs mer »

Umlax Policy

Kvalitetspolicy Umlax AB ska med kunden i fokus producera och förädla fisk av hög kvalité enligt marknadens förväntningar. Produktionen ska vara säker, långsiktig och hållbar avseende livsmedelshantering, miljö, personal och ekonomi samt följa gällande lagstiftning inom respektive område. Ledningssystem, kundkommunikation […]

Läs mer »

Anläggningar

Alla våra anläggningar finns i Svenska lappland, i vad som brukar kallas Europas sista vildmark. De vattendrag som finns här är ett av världens absolut renaste vatten.

Läs mer »